GSS Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel Sağlık Sigortası hakkında merak edilen soruları memurisci.com olarak araştırdık.

(GSS) Genel Sağlık Sigortası için gereken gelir tespiti nedir, gelir tespiti nereye yapılır?

Aylık kişibaşı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar GSS primi ödemezler. Bunun için gelir tespiti başvurusu yapılmalıdır.

Gelir Tespiti Başvurusu nereye yapılır?

Gelir tespiti başvurusu, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testini kimler yaptırabilir?

Sigortalı olarak çalışmayanlar, 4B kapsamında kendi işini (BAĞKUR) yaparak prim ödemeyenler GSS (Genel Sağlık Sigortası) için gelir tespiti yaptırabilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvurusu için belirli bir süre sınırı var mıdır?

GSS kapsamında gelir tespiti yaptırmak için süre sınırı olmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapılabilir.

Aynı evde yaşayanlar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti kapsamında birlikte mi değerlendirilir?

Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvuru yapan kişi ile aynı hanede yaşayanlar GSS gelir tespiti kapsamında birlikte değerlendirilir. Yani aynı hanede yaşayanlardan biri GSS primi ödediğinde ya da GSS prim ödemesinden muaf olduğunda hanedeki diğer kişiler de GSS kapsamında devlet ve üniversite hastanelerinden faydalanabilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranlarına göre kategoriler nasıldır?

6824 sayılı Kanun gereğince 1 Nisan 2017 tarihinden önce dört kategoride (G0, G1, G2, G3) uygulanan genel sağlık sigortası prim oranları, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren iki kategoriye (G0, G1) indirilmiştir.

Kimler  Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemekle yükümlüdür?

Aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanlar GSS primi ödemekten muaftır. Aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte biri ve üstünde olanlar GSS primi ödemek zorundadır.

Aynı hanede ikamet etmeyen anne baba, gelir tespitine girer mi?

Aynı hanede sizinle yaşamayan yani ikametgahı başka bir adreste olan anne baba gelir tespitine dahil edilmez. Yani başvuran kişi GSS priminden muaf olacaksa, sadece başvuran kişi ile aynı evde yaşayan eş, çocuk, anne ve baba GSS kapsamında devlet ve kamu hastanesinden faydalanabilir.

Aynı hanede birden fazla aile ikamet ediyorsa GSS gelir tespiti kim için geçerli olur?

Aynı hanede ikamet eden birden fazla aile varsa, her aile için ayrı gelir tespiti yapılmalıdır.

Bağ-Kur prim borçlusu olanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler gelir testi yaptırabilir mi?

Bağ-Kur prim borçlusu olanların on sekiz yaş altı çocukları için gelir tespiti gerekmez. On sekiz yaş ve üstü olanlar için gelir tespiti yapılır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testi hangi durumlarda yenilenir?

Aile birey sayısı değişince gelir tespiti yenilenir. Örneğin doğum, boşanma, evlilik, ölüm gibi nedenlerle gelir tespiti başvuru yapılır. GSS priminden muaf olanlar yani GSS primi devlet tarafından ödenenlerin hane ziyareti her yıl yenilenir.

(GSS) Genel Sağlık Sigortası gelir testinde neler “gelir” olarak kabul edilir?

Aile fertlerine ait taşınmaz ve taşınır mallardan doğan tüm gelirler, gelir tespitinde “gelir” olarak kabul edilir.

Alınan sürekli yardımlar (GSS) Genel Sağlık Sigortası için “gelir” olarak kabul edilir mi?

Evde bakım, burs, şartlı nakit transferi gibi sürekli olarak alınan düzenli nakdî sosyal yardımlar gelir tespitinde “gelir” olarak değerlendirilir.

(GSS) Genel Sağlık Sigortası prim borcu ne zaman başlar?

GSS tescilinin yapıldıktan sonra, eğer GSS muafiyeti ortaya çıkmamışsa, GSS primi devlet tarafından ödenmeyenlerin prim borcu başlar.  

(GSS) Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescil kararı nereden öğrenilir?

GSS tescil kararı SGK İl Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

(GSS) Genel Sağlık Sigortası gelir tespiti sonucuna itiraz mümkün mü?

SYDV başvurusu sonrasında gelir tespitinde bulunan kişiye Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından gelir tespit sonucu gönderilir. Gelir tespiti kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan SYDV Vakfına yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Gelir tespiti sonucuna yapılan itiraz olumlu sonuçlanırsa ne olur?

SYDV itirazı değerlendirir, kararı SGK’ya bildirir. SGK’da tescil işlemleri gerçekleşir.

18 yaş altı çocuklar (GSS) Genel Sağlık Sigortası kapsamında mıdır?

18 yaş altı çocuklar herhangi bir şarta bağlı olmadan, her şekilde GSS kapsamındadır. 18 yaş altı çocukların GSS primleri devlet tarafından ödenmektedir. 

Tüm detayları ve güncel bilgileri SGK’dan edinebilirsiniz.

Leave a Reply